Methods

GM-versie:.x
Pro vereist:Ja
Niveau:Gemiddeld

Veel programmeertalen van tegenwoordig zijn objectgeoriënteerd. Dit houdt in dat ze containers (klassen of objecten* genoemd) bevatten die attributen (variabelen) en methoden (functies, routines of scripts genoemd) hebben.
Hieronder een klein voorbeeldje in javascript:

Klasse = function() {
	this.x = 0; //attribuut
	this.y = 0;

	this.setCoordinates = function(xx, yy) { //methode
		this.x = xx;
		this.y = yy;
	}
}
Deze extensie voegt die mogelijkheden ook toe aan Game Maker. Dit wordt gedaan door middel van de trigger events.

Inhoud:

Downloads

Methods.gex versie 1.4

Handleiding

D&D-acties

Create instance of object
Maak een nieuwe instance van het geselecteerde object aan. In plaats van een x- en y-positie geef je 0 t/m 4 argumenten mee.
Deze argument0 tot argument4 kan je gebruiken in het create event van het object.

Delete instance or multiple instances
Verwijder een instance of een groep instances door een instance id, objectnaam of sleutelwoord zoals self (daarvoor kan je ook gebruiken), other of all mee te geven.

Perform method (trigger) on instance
Voer een methode (trigger) uit op een instance. Je kan ook argumenten meesturen.

Perform event on instance
Voer een event uit op een instance. De waarden voor type en number zijn te vinden in de handleiding bij perform_event.

Scripts

new(obj[,arg...])
Maak een nieuwe instance aan en geef eventueel argumenten mee aan het create event.
Geeft het id van de nieuwe instance terug.

delete(inst)
Verwijder een instance. Werkt hetzelfde als .

_(obj,trig[,arg...])
Voer een methode (trigger) uit op een instance en geef eventueel argumenten mee.
Geeft het resultaat van de methodeaanroep terug, die ingesteld is met RETURN.

event_call(inst,type,num[,arg...])
Voer een event uit op een instance en geef eventueel argumenten mee. De waarden voor type en number zijn te vinden in de handleiding bij perform_event.
Geeft het resultaat van de methodeaanroep terug, die ingesteld is met RETURN.

Credits

Naamsvermeldingen gaan uit naar:

Voor ontwikkelaars

Wil je de extensie verder uitbreiden of delen van de code gebruiken? Dat kan. De enige vereiste is dat je mij vermeldt en dat afgeleiden onder dezelfde licentie vallen.

Wijzigingen en toekomst

Het pakket is flink op de schop gegaan met de toevoeging van de D&D-acties en de online trigger-editor (die in principe ook offline moet werken :P).

Wijzigingen in dit pakket:

DatumWijziging
2013-05-13Nieuwe versie met D&D-acties en trigger-editor.
2012-09-09Gamemakerversies aangepast; topictag veranderd in [gex] (in plaats van [exa]), omdat het om uitbreidingsscripts gaat met een korte uitleg en niet één voorbeeld.
2012-09-05Extensie geplaatst